اين مدل شمع بسيار زيبا است و به هنگام سوختن زيبايي آن بيشتر مي شود. ساختن اين شمع بسيار ساده و آسان است. بهتر است که از رنگ هاي سرد براي رنگ کردن پارافين استفاده کنيد تا تناسب بيشتري با نامش داشته باشد. در اين شيوه از ساخت شمع پارافين داغ روي يخ سرد ريخته مي شود و در اثر آن حفره هاي زيبايي در شمع ايجاد مي شود.

وسايل مورد نياز:
يک جعبه مقوايي به شکل مستطيل به حجم 1ليتر
قيچي تيز
چسب
تخته خرد کردن
شمع خانگي 15سانتي متر
پانصد ميلي ليتر يخ قالبي(مکعبي)
حوله
چکش
سيصد گرم پارافين
سي گرم استيرين
رنگ پارافين (بنفش)
پارچ يا ظرف مخصوص ذوب کردن پارافين
منبع حرارت
پياله
1ـ يک جعبه مقوايي مستطيل شکل را که اندازه مناسبي دارد (با حجم حدود1 ليتر)انتخاب کرده و قسمت بالايي آن را جدا کنيد. داخل جعبه را آب بزنيد و آن را خشک کنيد. دور تا دور جعبه را با نوار چسب شيشه اي بپوشانيد.
2ـ با يک چاقوي تيز، قسمت بالايي و پاييني يک شمع معمولي خانگي را صاف کنيد. طول شمع در حدود 2سانتيمتر کوتاه تر از طول جعبه مقوايي باشد. سپس شمع را داخل جعبه قرار دهيد.
3ـ مقداري يخ قالبي را داخل حوله بريزيد و خيلي با دقت با استفاده از يک چکش شروع به خرد کردن يخ ها کنيد، بهتر است که تکه هاي يخ اندازه اي در حدود 2سانتيمتر داشته باشند.
4ـ يخ ها را داخل جعبه مقوايي بريزيد به طوري که شمع داخل جعبه که درست در وسط جعبه قرار دارد کاملاً ثابت باشد.
5ـ پارافين را داخل پارچ ذوب کرده و مقداري استيرين و رنگ بنفش را نيز به پارافين مذاب اضافه کنيد. پارافين داغ را کم کم روي يخ هاي درون جعبه بريزيد تا جائي که از شمع وسط جعبه فقط فتيله اش مشخص باشد.
6ـ يک ساعت صبر کنيد تا پارافين سفت شود. جعبه مقوايي را برگردانيد و پياله اي زير آن بگذاريد تا آب اضافي آن داخل پياله بريزد. بانوک چاقو اطراف فيتيله را تميز کنيد و بگذاريد يک شبانه روز در همان وضعيت بماند. سپس جعبه مقوايي را از شمع جدا کنيد.
منبع: مجله دنياي زنان 63