رنگ خمیر: زرد، نارنجی ، سبز، سفید ، صورتی ، بدن ، قرمز، آبی ، خردلی
تمامی میوه ها را مانند عکس آماده و خشک کنید.
قفسه های فروشگاه را روی فیبر سفید به صورت خیس نصب نماید. میوه ها را درون جعبه و گونی های خمیری که قبلاً آماده کره اید ثابت و داخل قفسه ها بچسبانید.

دختر
سر : گلوله 5/2 سانتیمتری از خمیر رنگ بدن جدا کنید. چشمها را با مروارید مشکی مشخص نمایید. موها را توسط سر خرد کن آماده کرده و روی سر بچسبانید.

قفسه
1- خمیر گلبهی یا صوتری را به شکل مخروط طراحی کنید.
2- پیش بند را با رنگ آبی طراحی نمایید.
3- دامن عروسک را برش زده و با سر پهن ابزار 11 بدون خط کمی آن را موج دار کنید.
4- پایین دامن را رولت خیاطی بکشید.
5- سر را روی تنه نصب کنید.
6- دستها را مطابق با تصویر آماده کرده و به دو طرف عروسک وصل نمایید.
7- دامن را به تنه متصل و پاها را پس از ساخت به زیر دامن بچسبانید. پیش بند عروسک را به جلو ثابت نمایید.

رنگ آمیزی
کف قاب را با رنگ روغن قهوه ای و قفسه را با رنگ روغن سبز نقاشی کنید.

روز پر کار

خانه : مطابق با تصویر، خانه را کف فیبر سفید آماده نمایید.
فرقون: مطابق با عکس فرقون را ساخته و پس از خشک شدن آن را با زرد آلوهای کوچک پر کنید.
سگ : بدن ، سر ، پوزه، گوش را مطبق با تصویر آموزشی آماده و روی هم بچسبانید.
پسر: با توجه به اجزای ساخته شده آموزشی، عروسک را آماده داخل قاب نصب کنید.
رنگ آمیزی: با خمیر آبی دو تکه ابر داخل آسمان بچسبانید. با رنگ روغن آبی آسمان و با رنگ روغن سبز زمین را رنگ آمیزی کنید.
با رنگ قهوه ای سقف خانه و دیواره را نقاشی کنید.